Operační program

  • Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům pana Oldřicha Svobody
  • Jméno žadatele: Oldřich Svoboda
  • Termín realizace: 30. 1. 2020 – 28. 5. 2021
  • Způsobilé výdaje: 1 213 952,67 Kč
  • Dotace: 364 185,80 Kč
  • Popis projektu: pořízená elektromobilu tesla model 3 long range
  • Závěry a výsledky: v březnu 2020 byl elektromobil pořízen. Do dubna 2020 došlo k prodeji 2 automobilů se spalovacím motorem
  • Fotografie realizovaného projektu:

Kontakt

Oldřich Svoboda Čechova 1445, 290 01 Poděbrady
IČ: 714 17 281
mob : +420 777 779 668
airstudio@airstudio.cz